Training en Scholing

Op deze pagina vindt u informatie over door Rawankaw aangeboden training en scholing over de verschillende specialisaties.

  • Traumaverwerking met vluchtelingen
  • Transculturele systeemtherapie
  • Transculturele communicatie

Cursus: 
Traumaverwerking met vluchtelingen

Duur: 2 dagen vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur

Kosten: € 600 inclusief boek, lunch en certificaat

Accreditatie punten: NVRG 12 punten / SKJ 19.5 punten

Deze 2-daagse training wordt aangeboden op

 

Voor traumabehandeling bij vluchtelingen heeft Fariba Rhmaty een eigen methodiek ontwikkeld: het transitiebehandelmodel.

Kenmerkend aan deze methodiek is de aandacht voor de levenslijn, de faseovergangen en daarbij het gezinssysteem. Het creëren van voorwaarden voor een veilige werkrelatie en de werking van krachtbronnen zijn essentieel.
In het bijzonder voor traumaverwerking bij vluchtelingen is kennis van de situatie van vluchtelingen nodig, die door ernstige trauma’s en verliezen in psychische nood verkeren. Technieken die aan de orde komen zijn het Transcultureel Systemisch Interview, het genogram en de levenslijn. Geleerd wordt op effectieve wijze systemische therapie te beoefenen.

Fariba Rhmaty heeft een boek over dit onderwerp gepubliceerd.
“Traumaverwerking met vluchtelingen”

Op aanvraag kan een lezing, workshop of een in company training georganiseerd worden.

Aanvragen Traumaverwerking met vluchtelingen

 

Transculturele communicatie

Communicatie, wat je bespreekt en hoe je ze bespreekt, is sterk cultureel bepaald en bestaat niet alleen uit (Nederlandse) taalbeheersing.

  • Hoe pas je kennis van de verschillende achtergrond van de ander toe in een effectieve vorm van communicatie?
  • Hoe wordt jouw boodschap overgebracht en hoe bereik je die ander?
  • Hoe versta jij de boodschap van de ander?
  • Worden dingen direct op de man of vrouw af gezegd, of wordt er eerst wat meer omheen gepraat?

Over dit onderwerp kunt u deskundigheidsbevordering, training of een lezing aanvragen, evenals een offerte hiervoor.

Aanvragen Transculturele communicatie

Transculturele systeemtherapie

Mensen uit verschillende culturen hebben weliswaar min of meer dezelfde emoties, maar omgang met gevoelens is in zekere mate cultureel bepaald. Ook wordt er in verschillende culturen anders gekeken naar psychische problemen als depressie of angststoornissen. Zodra mensen hun vertrouwde omgeving verlaten en in een nieuw land komen wonen, komt er nog een element bij, want ook het migratieproces laat sporen achter bij migranten en vluchtelingen. Dit vraagt een aanpassing van de therapeut die met niet-westerse cliënten therapie wil doen. Het westerse perspectief, het individuele denken, schiet dan te kort.

Met dat doel biedt Het CTTO Amsterdam (Centrum voor Transculturele Trainingen en Onderwijs Amsterdam), waar Fariba Rhmaty als hoofdopleider deel van uit maakt,  al 15 paar jaar een post-HBO en een post-master opleiding aan toekomstige transcultureel therapeuten.

1-jarige opleiding tot Systeemtherapeutisch Werker (Post-HBO)

Een Post-HBO jaartraining transculturele systeembenadering, bestaande uit 17 lesdagen en 12 supervisiebijeenkomsten. Deze opleiding leidt op tot het vak van Systeemtherapeutisch Werker, zoals deze vorm is gegeven door de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapeuten (NVRG)

2-jarige opleiding tot Systeemtherapeut (Post-Master)

Een intensieve tweejarige post master opleiding transculturele systeemtherapie, bestaande uit een Basiscursus van 132 uur en twee Specialisaties van elk 40 uur (TTV 212). Deze opleiding leidt op tot erkend systeemtherapeut (exclusief Supervisie en Leertherapie).
Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn: hoe wordt je intercultureel competent en hoe beweeg je je in de transculturele ruimte, bewust worden van de effecten van migratie en hoe die een rol kunnen spelen bij klachten, thema’s rond bicultureel partnerschap.

Ga voor meer informatie over Transculturele systeemtherapie, de tarieven en aanmelden, naar de website van het CTTO.

Website CTTO