Publicaties


“Traumaverwerking met vluchtelingen”

Een transculturele systeembenadering

Hoe kun je als therapeut de voorwaarden creëren waaronder effectieve hulp aan getraumatiseerde vluchtelingen vorm kan krijgen? Welke theorieën, concepten en methoden zijn daarbij van belang?

Dit boek gaat over hulpverlening aan migranten en vluchtelingen met trauma-ervaringen. Het geeft inzicht in de achtergrond en situatie van vluchtelingen die door ernstige trauma’s en verliezen in psychische nood verkeren. Voor de hulpverlening is kennis over het transitiemodel, familiesystemen en de werking van krachtbronnen, de ‘beschermjassen’, van belang.

Instrumenten als het Cultureel Interview, het genogram en de levenslijn komen aan de orde als effectieve methoden om de behandeling op een systemische wijze vorm te geven. Maar de belangrijkste factor in de hulpverlening is de rol van de therapeut zelf: hoe creëer je samen met je cliënt de transitionele ruimte? De ruimte waar vertrouwen en veiligheid is, nodig om te kunnen genezen.

Aangrijpende en tegelijkertijd hoopgevende verhalen uit de praktijk van Fariba Rhmaty illustreren op indringende wijze hoe de verloren gewaande eigen kracht van vluchtelingen weer naar boven komt met behulp van de gepresenteerde behandelmethode.

Boekpresentatie “Traumaverwerking met vluchtelingen”

2 december 2011: Presentatie van het boek “Traumaverwerking met vluchtelingen”

Recensies
Recensie in tijdschrift Podium van Arkin (GGZ Amsterdam), februari 2012
Recensie in het tijdschrift van NVRG, juni 2012

BESTELLEN
Het is gelukt om 3e druk van mijn boek weer te kunnen realiseren. De kosten bedragen:
Nederland: € 24,00 + € 4.50 verzendkosten.
België (en andere Europese landen): € 24,00 + € 9.50 verzendkosten.


Andere publicaties

  • BONAIRE 2023: publicaties en recencies
  • Rhmaty. F, Jessurun. N (2014) Migratie. Systeemtherapie bij translocatie. Handboek systeemtherapie
  • Rhmaty, F. (2013) Transitie behandelmodel Een transculturele systeembenadering
  • In Tijdschrift Kinder- en jeugdpsychotherapie, Jaargang 40, nummer 3, 2013
  • Rhmaty, F. (2007). Hoe overleef ik mijn vluchteling leven. “Diversiteit in beweging”, 3 April 2007, Amsterdam
  • Rhmaty F, Sarucco. (2008) Wie is je vader? Wie is je moeder? Een Good Practice uitgave Mikado
  • Rhmaty F. (2009) Culturele interview(artikel) in: “Cultuur, classificatie en diagnose”, cultuursensitief werken met de DSM-IV
  • Rhmaty F. (2004) Omgaan met culturele verschillen in: Beunderman, R., Savenije, A., Mattheijer, M. & Willems, P. (Red.). Meer kleur in de Jeugd-GGz. Assen: Koninklijke van Gorkum, pp. 148-152
Scroll naar boven