Scholing: Transcultureel systeemgericht werken

Effect van Cultuursensitief werken op behandelrelatie

Scholingstraject Systeemgericht werken is bedoeld om een grote diversiteit van groepen hulpverleners te leren in hun werk gebruik te maken van de Systemische en Transculturele uitgangspunten.

Het curriculum is naast de systemische theorie gebaseerd op het transculturele gedachtegoed, ondersteund door antropologie waardoor het de scheidslijnen tussen culturen overstijgt. Het h.v traject van het cliëntsysteem wordt gekleurd en gevormd door cultuur, klasse gender spiritualiteit en religie.

In de uitwerking wordt naast scholing in het toepassen van de leerstof ook uitgebreid aandacht besteed aan de persoon van de behandelaars: de invloed van de eigen achtergrond, valkuilen en (voor)oordelen, empathie en nieuwsgierigheid, invoegend vermogen enz. Deze elementen weerspiegelen zich in het contact met de cliënt en hebben invloed op het verloop van het cliëntencontact.

Met dit doel biedt Rawankaw in samenwerking met Expertise Centrum Transculturele Therapie (ETT), waar Fariba Rhmaty als hoofdopleider deel van uit maakt, al 20 jaar naast post-master, post-HBO en STW opleidingen ook verschillende scholingen en trainingen aan toekomstige transcultureel therapeuten, behandelaars en hulpverleners.

Een scholingstraject Systeemgericht werken bestaat uit 10 lesdagen.

Dit scholingstraject wordt in binnenland en buitenland aangeboden aan alle GGZ en hulpverleningsorganisaties die cultuur sensitief willen werken.

Agenda: in juni 2023 werd deze scholing in Bonaire gegeven

Scroll naar boven